بهترین قیمت خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop
محصولات سایت

بهترین قیمت خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop

بهترین و به روز ترین قیمت ها در بهترین قیمت خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop فروشگاه اینترنتی قیمت آنلاین Price Online به همراه مشخصات فنی، تصاویر، نقد و بررسی نمایش داده شده است. لطفا قبل از خرید ابتدا مشخصات و قیمت کالاهای لیست را بررسی نموده و در سپس اقدام به خرید نمائید. همچنین شما می توانید به صورت آنلاین و یا تلفنی اقدام به خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop نمایید.

بهترین قیمت خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop در تاریخ : 1396/03/08

جهت مشاهده مشخصات فنی ، تصاویر ، نقد و بررسی ، راهنمای خرید و فروش و اطلاع از آخرین و بهترین قیمت خرید و فروش کالا بر روی نام کالا در بهترین قیمت خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop کلیک نمائید.
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

بهترین قیمت خرید لپ تاپ ایسوس ASUS Laptop

470ASUS K53SJIntel® Core™ i72.0~2.938.075015.6"GeForce® 520M2.7
471ASUS K53SJIntel® Core™ i52.668.075015.6"GeForce® 540M2.7
562Eee PC X101CHIntel® ATOM™ N26001.601.032010.1"Intel®1.1
634Asus X44Intel® Dual Core B9602.22.032014.0"Intel® HD2.4
635ASUS X44Intel® Dual Core B9602.24.050014.0Intel® HD2.4
636ASUS X44Intel® Dual Core B9602.26.064014.0Intel® HD2.4
637ASUS X54HYIntel® Dual Core B9602.24.050015.6"ATI 7470M2.6
638ASUS X54HYIntel® Dual Core B9602.24.075015.6"ATI 7470M2.6
639ASUS X54HYIntel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"ATI 7470M2.6
692ASUS A53SVIntel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"GeForce® 540M2.6Blu-Ray
693ASUS A53SVIntel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.6
694ASUS X54HYIntel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7470M2.6
706Asus X54CIntel® Dual Core B9602.24.032015.6"Intel® HD2.6
707Asus X54HRIntel® Core™ i32.34.050015.6"ATI 7470M2.6
708Asus X54HRIntel® Core™ i32.34.075015.6"ATI 7470M2.6
709Asus X54HRIntel® Dual Core B9602.24.050015.6"ATI 7470M2.6
710Asus X54HRIntel® Dual Core B9602.24.075015.6"ATI 7470M2.6
711ASUS X44HRIntel® Core™ i32.24.050014.0"ATI 7470M2.4
712Asus X44HRIntel® Core™ i32.24.075014.0"ATI 7470M2.4
713ASUS K53SDIntel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"GeForce® 610M2.6
714ASUS K53SDIntel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 610M2.6
715ASUS K53SCIntel® Core™ i52.4~3.04.050015.6"GeForce® 520M2.6
716ASUS K53SCIntel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"GeForce® 520M2.6
717ASUS K53SCIntel® Core™ i32.34.050015.6"GeForce® 520M2.6
718ASUS K53SCIntel® Core™ i32.38.075015.6"GeForce® 520M2.6
719ASUS A53SVIntel® Core™ i52.4~3.04.050015.6"GeForce® 540M2.6Blu-Ray
720ASUS A53SMIntel® Core™ i72.2~3.14.050015.6"GeForce® 630M2.6
721ASUS A53SMIntel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 630M2.6
722ASUS K43SDIntel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"GeForce® 610M2.4
723ASUS K43SDIntel® Core™ i52.5~3.18.075014.0"GeForce® 610M2.4
724ASUS K43SMIntel® Core™ i72.2~3.14.050014.0"GeForce® 630M2.4
725ASUS K43SMIntel® Core™ i72.2~3.18.075014.0"GeForce® 630M2.4
753Asus N53SMIntel® Core™ i72.2~3.16.075015.6"GeForce® 630M2.7
754ASUS N53SMIntel® Core™ i72.2~3.18.0100015.6"GeForce® 630M2.7Blu-Ray
755ASUS N55SLIntel® Core™ i72.2~3.14.075015.6"GeForce® 635M2.7
756ASUS N55SLIntel® Core™ i72.2~3.18.0100015.6"GeForce® 635M2.7Blu-Ray
757ASUS N53SMIntel® Core™ i72.2~3.116.0100015.6"GeForce® 630M2.7Blu-Ray
1014ASUS X44HIntel® Core™ i32.34.032014.0"Intel® HD2.4
1015ASUS X44HIntel® Core™ i32.34.075014.0"Intel® HD2.4
1035ASUS K42JYIntel® Core™ i71.73~2.938.075014.1"ATI 6470M2.4دست دوم
1087ASUS K55VMIntel® Core™ i72.3~3.38.075015.6"GeForce® 610M2.4
1088ASUS K45VMIntel® Core™ i52.5~3.14.075014.0GeForce® 630M2.3
1089ASUS K45VMIntel® Core™ i52.5~3.18.0100014.0"GeForce® 630M2.4
1090ASUS K45VDIntel® Core™ i52.5~3.14.075014.0"GeForce® 610M2.3
1091Asus K45VDIntel® Core™ i52.5~3.18.0100014.0"GeForce® 610M2.4
1092Asus K55VDIntel® Core™ i72.3~3.36.075015.6"GeForce® 610M2.5
1093ASUS K55VDIntel® Core™ i72.3~3.38.0100015.6"GeForce® 610M2.5
1096ASUS X54CIntel® Dual Core B9602.24.075015.6"Intel® HD2.6
1112Asus K45VDIntel® Core™ i72.3~3.38.075014.0"GeForce® 610M2.4
1136ASUS K53EIntel® Core™ i32.34.075015.6"Intel® HD2.6
1312ASUS K55VDIntel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"GeForce® 610M2.5
1313Asus K55VDIntel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 610M2.5
1314Asus X401UAMD Dual Core E2-18001.72.050014.0"ATI 7340M1.7Slim - DVD بدون
1315Asus X401UAMD Dual Core E2-18001.78.075014.0"ATI 7340M1.7Slim - DVD بدون
1316ASUS X401AIntel® Core™ i32.34.050014.0"Intel® HD1.8Slim - DVD بدون
1317Asus X401AIntel® Core™ i32.38.075014.0"1.8Slim - DVD بدون
1347ASUS A55Intel® Core™ i32.42.050015.6"GeForce® 610M2.5
1348Asus A55Intel® Core™ i32.46.075015.6"GeForce® 610M2.5
1349Asus A55Intel® Core™ i32.48.0100015.6"GeForce® 610M2.5
1350Asus A55Intel® Core™ i52.5~3.12.050015.6"GeForce® 610M
1351Asus A55Intel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"GeForce® 610M2.5
1352Asus A55Intel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"GeForce® 610M2.5
1353Asus A55Intel® Core™ i72.4~3.42.050015.6"GeForce® 610M2.5
1354Asus A55Intel® Core™ i72.4~3.46.075015.6"GeForce® 610M2.5
1355Asus A55Intel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 610M2.5
1356Asus X501Intel® Core™ Cel1.72.032015.6"Intel® HD2.07DVD بدون
1357Asus X501Intel® Core™ Cel1.74.075015.6"Intel® HD2.07DVD بدون
1358Asus X501Intel® Dual Core B9602.22.032015.6"Intel® HD2.07DVD بدون
1359Asus X501Intel® Dual Core B9602.24.075015.6"Intel® HD2.07DVD بدون
1360Asus X501Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.07DVD بدون
1361ASUS X501Intel® Core™ i32.32.032015.6"Intel® HD2.07DVD بدون
1362Asus X501Intel® Core™ i32.36.075015.6"Intel® HD2.07
1363Asus X501Intel® Core™ i32.38.0100015.6"Intel® HD2.07
1364Asus X401AIntel® Dual Core B9602.22.032014.0"Intel® HD1.8DVD بدون
1365Asus X401AIntel® Dual Core B9602.24.075015.6"Intel® HD1.8
1366Asus X401AIntel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD1.8
1457ASUS N46VZIntel® Core™ i73.38.0100014.0"GeForce® 650M2.4
1458ASUS N46VZIntel® Core™ i52.5~3.16.0100014.0"GeForce® 650M2.4
1459Asus N56VMIntel® Core™ i72.3~3.34.075015.6"GeForce® 630M2.7الماس
1460ASUS N56VMIntel® Core™ i72.3~3.38.0100015.6"GeForce® 630M2.7الماس
1461Asus N46VMIntel® Core™ i72.3~3.36.0100014.0"GeForce® 630M2.4Slim
1462ASUS N46VMIntel® Core™ i52.5~3.16.0100014.0"GeForce® 630M2.4
1463Asus N43SMIntel® Core™ i53.14.050014.0"GeForce® 630M2.4الماس
1464Asus N43SMIntel® Core™ i72.2~3.14.075014.0"GeForce® 630M2.4الماس
1465Asus N43SMIntel® Core™ i72.2~3.14.075014.0"GeForce® 630M2.4
1466ASUS K56CBIntel® Core™ i73.16.0100015.6"GeForce® 740M2.4
1467ASUS VivoBook S300CAIntel® Core™ i31.84.050013.3"Intel® HD1.7
1468ASUS X54CIntel® Core™ i32.32.050015.6"Intel® HD2.6
1469Asus X54CIntel® Dual Core B9702.34.075015.6"Intel® HD2.6
1498Asus K46Intel® Core™ i51.7~2.64.075014.0"GeForce® 740M2.0 kg
1499ASUS K46Intel® Core™ i51.7~2.66.0100014.0"GeForce® 740M2.0
1500ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.72.032015.6"GeForce® 720M2.3
1501ASUS X550LDIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 820M2.3
1502ASUS X550LCIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 720M2.3
1503Asus X55VDIntel® Core™ i32.44.075015.6"GeForce® 610M2.5
1504ASUS X55VDIntel® Dual Core B9802.44.075015.6"GeForce® 610M2.5
1505Asus X55VDIntel® Dual Core B9802.44.050015.6"GeForce® 610M2.5
1506Asus X55VDIntel® Core™ i32.42.050015.6"GeForce® 610M2.5
1507Asus K55VDIntel® Core™ i52.5~3.16.0100015.6"GeForce® 610M2.5
1508ASUS K56CMIntel® Core™ i51.7~2.64.050015.6"GeForce® 630M2.3
1509Asus K56CMIntel® Core™ i51.7~2.64.075015.6"GeForce® 630M2.3
1692ASUS X550LDIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 820M2.3
1705ASUS X450LDIntel® Core™ i51.6~2.64.075014.1"GeForce® 820M2.3
1706ASUS X450LDIntel® Core™ i51.8~2.76.075014.1"GeForce® 820M2.1
1707ASUS X450LDIntel® Core™ i71.8~3.04.075014.1"GeForce® 820M2.3
1708ASUS X450LDIntel® Core™ i71.8~3.06.0100014.1"GeForce® 820M2.3
1709ASUS X450LD2117U Pentium1.84.050014.1"GeForce® 820M2.3
1710ASUS X450LCIntel® Pentium1.84.075014.1"GeForce® 720M2.3
1711ASUS X550Pentium® 2117U1.84.075015.6"GeForce® 720M2.3
1712ASUS K46Intel® Core™ i72.0~3.16.0100014.1"GeForce® 720M2.0
1713ASUS N46JVIntel® Core™ i72.4~3.48.0100014.0"GeForce® 750M2.4
1731ASUS N56JNIntel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 840M2.7
1732ASUS N56VVIntel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"GeForce® 740M2.7FHD EWV LED Backlight
1733Asus N56VVIntel® Core™ i32.58.0100015.6"GeForce® 740M2.7FHD EWV LED Backlight
1734ASUS K55VDIntel® Core™ i72.3~3.36.0100015.6"GeForce® 610M2.5
1735ASUS VivoBook S550Intel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 740M2.6
1736ASUS VivoBook S550Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 740M2.6Touch
1737ASUS VivoBook S400CAIntel® Core™ i51.7~2.64.0500+24SSD14.0"Intel® HD1.8فاقد درایو نوری
1738ASUS VivoBook S200EIntel® Core™ i31.84.050011"Intel® HD1.4
2153ASUS A550Intel® Core™ i31.82.050015.6"GeForce® 720M
2154ASUS A550Intel® Core™ i31.74.050015.6"GeForce® 720M2.5
2155ASUS A550Intel® Core™ i31.84.032015.6"GeForce® 720M
2156ASUS A550Intel® Core™ i31.74.075015.6"GeForce® 720M2.5
2157ASUS A550Intel® Core™ i31.86.050015.6"GeForce® 720M
2158ASUS A550Intel® Core™ i31.86.075015.6"GeForce® 720M
2159ASUS A550Intel® Core™ i31.88.050015.6"GeForce® 720M
2160ASUS A550Intel® Core™ i31.88.075015.6"GeForce® 720M
2161ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.72.050015.6"GeForce® 720M2.5
2162ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.74.032015.6"GeForce® 720M2.5
2163ASUS A550Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 720M2.5
2164ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.74.075015.6"GeForce® 720M2.5
2165ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"GeForce® 720M2.5
2166ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.76.075015.6"GeForce® 720M2.5
2167ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 720M2.5
2168ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"GeForce® 720M2.5
2169ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.78.075015.6"GeForce® 720M2.5
2170ASUS A550Intel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6"GeForce® 720M2.5
2171ASUS X451CAIntel® 2955U1.402.050014.0"Intel® HD2.1
2172ASUS X451CAIntel® 2117U1.84.050014.0"Intel® HD2.1
2173ASUS X451CAIntel® 2117U1.84.032014.0"Intel® HD2.1
2174ASUS X451CAIntel® 2117U1.84.075014.0"Intel® HD2.1
2175ASUS X451CAIntel® 2117U1.86.050014.0"Intel® HD2.1
2176ASUS X451CAIntel® 2117U1.86.075014.0"Intel® HD2.1
2177ASUS X451CAIntel® 2117U1.86.0100014.0"Intel® HD2.1
2178ASUS X451CAIntel® 2117U1.88.050014.0"Intel® HD2.1
2179ASUS X451CAIntel® 2117U1.88.075014.0"Intel® HD2.1
2180ASUS X451CAIntel® 2117U1.88.0100014.0"Intel® HD2.1
2181ASUS X451CAIntel® 1007U1.502.032014.0"Intel® HD2.1
2182ASUS X451CAIntel® Celeron1.502.050014.0"Intel® HD2.1
2183ASUS X451CAIntel® 1007U1.504.050014.0"Intel® HD2.1
2184ASUS X451CAIntel® 1007U1.504.032014.0"Intel® HD2.1
2185ASUS X451CAIntel® 1007U1.504.075014.0"Intel® HD2.1
2186ASUS X451CAIntel® 1007U1.506.050014.0"Intel® HD2.1
2187ASUS X451CAIntel® 1007U1.506.075014.0"Intel® HD2.1
2188ASUS X451CAIntel® 1007U1.506.0100014.0"Intel® HD2.1
2189ASUS X451CAIntel® 1007U1.508.050014.0"Intel® HD2.1
2190ASUS X451CAIntel® 1007U1.508.075014.0"Intel® HD2.1
2191ASUS X451CAIntel® 1007U1.508.0100014.0"Intel® HD2.1
2192ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.802.032014.0"Intel® HD2.1
2193ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.82.050014.0"Intel® HD2.1
2194ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.804.050014.0"Intel® HD2.1
2195ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.804.032014.0"Intel® HD2.1
2196ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.806.050014.0"Intel® HD2.1
2197ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.806.075014.0"Intel® HD2.1
2198ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.806.0100014.0"Intel® HD2.1
2199ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.808.050014.0"Intel® HD2.1
2200ASUS X451CA i3Intel® Core™ i31.88.075014.0"Intel® HD2.1
2201ASUS X451CAIntel® Core™ i31.88.0100014.0"Intel® HD2.1
2202ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.62.050015.6"GeForce® 745M2.6
2203ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 745M2.6
2204ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® 745M2.6
2205ASUS N550JIntel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"GeForce® 745M2.6
2206ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 745M2.6
2207ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"GeForce® 745M2.6
2208ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"GeForce® 745M2.6
2209ASUS N550LFIntel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 745M2.6
2210ASUS N550LFIntel® Core™ i71.8~3.02.050015.6"GeForce® 745M2.6
2211ASUS N550LFIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 745M2.6
2212ASUS N550LFIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 745M2.6
2213ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 745M2.6
2214ASUS N550LFIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 745M2.6
2215ASUS N550LFIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 745M2.6
2216ASUS N550LFIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 745M2.6
2217ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 745M2.6
2218ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.12.050015.6"GeForce® 635M2.6
2219ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.14.050015.6"GeForce® 635M2.6
2220ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.14.075015.6"GeForce® 635M2.6
2221ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.16.050015.6"GeForce® 635M2.6
2222ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.16.075015.6"GeForce® 635M2.6
2223ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.18.050015.6"GeForce® 635M2.6
2224ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.18.075015.6"GeForce® 635M2.6
2225ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2226ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.02.050015.6"GeForce® 635M2.6
2227ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.04.050015.6"GeForce® 635M2.6
2228ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.04.075015.6"GeForce® 635M2.6
2229ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.06.050015.6"GeForce® 635M2.6
2230ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.06.075015.6"GeForce® 635M2.6
2231ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.06.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2232ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.08.050015.6"GeForce® 635M2.6
2233ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.08.075015.6"GeForce® 635M2.6
2234ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i71.9~3.08.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2235ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.62.050015.6"GeForce® 635M2.6
2236ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.64.050015.6"GeForce® 635M2.6
2237ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.64.075015.6"GeForce® 635M2.6
2238ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.66.050015.6"GeForce® 635M2.6
2239ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.66.075015.6"GeForce® 635M2.6
2240ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.66.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2241ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.68.050015.6"GeForce® 635M2.6
2242ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.68.075015.6"GeForce® 635M2.6
2243ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i51.7~2.68.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2244ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.82.050015.6"GeForce® 635M2.6
2245ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.84.050015.6"GeForce® 635M2.6
2246ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.804.075015.6"GeForce® 635M2.6
2247ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.806.050015.6"GeForce® 635M2.6
2248ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.806.075015.6"GeForce® 635M2.6
2249ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.806.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2250ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.808.050015.6"GeForce® 635M2.6
2251ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.88.075015.6"GeForce® 635M2.6
2252ASUS VivoBook S550CMIntel® Core™ i31.808.0100015.6"GeForce® 635M2.6
2307Lenovo G500 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"ATI 8570M2.6
2539ASUS 1015EIntel® Celeron 8471.12.032010.1"Intel® HD2.1
2540ASUS 1015EIntel® Celeron 8471.102.050010.1"Intel® HD2.1
2541ASUS 1015EIntel® Celeron 8471.104.032010.1"Intel® HD1.2فاقد درایو نوری
2542ASUS 1015EIntel® Celeron 8471.104.050010.1"Intel® HD1.2فاقد درایو نوری
2555ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.802.050015.6"GeForce® 710M2.4
2556ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.804.050015.6"GeForce® 820M2.4
2557ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.804.075015.6"GeForce® 710M2.4
2558ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.806.050015.6"GeForce® 710M2.4
2559ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.806.075015.6"GeForce® 710M2.4
2560ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.806.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2561ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.808.050015.6"GeForce® 710M2.4
2562ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.808.075015.6"GeForce® 710M2.4
2563ASUS X552CL i3Intel® Core™ i31.808.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2564ASUS X552CLIntel® Pentium1.802.032015.6"GeForce® 710M2.4
2565ASUS X552CLIntel® Pentium1.802.050015.6"GeForce® 710M2.4
2566ASUS X552CLIntel® Pentium1.804.032015.6"GeForce® 710M2.4
2567ASUS X552CLIntel® Pentium1.804.050015.6"GeForce® 710M2.4
2568ASUS X552CLIntel® Pentium1.804.075015.6"GeForce® 710M2.4
2569ASUS X552CLIntel® Pentium1.806.050015.6"GeForce® 710M2.4
2570ASUS X552CLIntel® Pentium1.806.075015.6"GeForce® 710M2.4
2571ASUS X552CLIntel® Pentium1.806.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2572ASUS X552CLIntel® Pentium1.808.075015.6"GeForce® 710M2.4
2573ASUS X552CLIntel® Pentium1.808.050015.6"GeForce® 710M2.4
2574ASUS X552CLIntel® Pentium1.808.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2575ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.72.050015.6"GeForce® 710M2.4
2576ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.74.050015.6"GeForce® 710M2.4
2577ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.74.075015.6"GeForce® 710M2.4
2578ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"GeForce® 710M2.4
2579ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.76.075015.6"GeForce® 710M2.4
2580ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2581ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"GeForce® 710M2.4
2582ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.78.075015.6"GeForce® 710M2.4
2583ASUS X552CL i5Intel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2584ASUS X552CL i72.0~3.14.050015.6"GeForce® 710M2.4
2585ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.14.075015.6"GeForce® 710M2.4
2586ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.16.050015.6"GeForce® 710M2.4
2587ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.16.075015.6"GeForce® 710M2.4
2588ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2589ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.18.050015.6"GeForce® 710M2.4
2590ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.18.075015.6"GeForce® 710M2.4
2591ASUS X552CL i7Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 710M2.4
2650ASUS X551CA i31.802.032015.6"Intel® HD2.15
2651ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.802.050015.6"Intel® HD2.15
2652ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.804.032015.6"Intel® HD2.15
2653ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.804.050015.6"Intel® HD2.15
2654ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.804.064015.6"Intel® HD2.15
2655ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.804.075015.6"Intel® HD2.15
2656ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.806.050015.6"Intel® HD2.15
2657ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.806.075015.6"Intel® HD2.15
2658ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.806.064015.6"Intel® HD2.15
2659ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.806.0100015.6"Intel® HD2.15
2660ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.808.050015.6"Intel® HD2.15
2661ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.808.075015.6"Intel® HD2.15
2662ASUS X551CA i3Intel® Core™ i31.808.0100015.6"Intel® HD2.15
2663ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.502.032015.6"Intel® HD2.15
2664ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.501.050015.6"Intel® HD2.15
2665ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.504.032015.6"Intel® HD2.15
2666ASUS X551CAIntel® Celeron1.504.050015.6"Intel® HD2.1
2667ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.504.064015.6"Intel® HD2.15
2668ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.504.075015.6"Intel® HD2.15
2669ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.506.050015.6"Intel® HD2.15
2670ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.506.075015.6"Intel® HD2.15
2671ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.506.0100015.6"Intel® HD2.15
2672ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.508.050015.6"Intel® HD2.15
2673ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.508.075015.6"Intel® HD2.15
2674ASUS X551CAIntel® Celeron 1007U1.508.0100015.6"Intel® HD2.15
2675ASUS X551CAIntel® Pentium1.802.032015.6"Intel® HD2.15
2676ASUS X551CAIntel® Pentium1.802.050015.6"Intel® HD2.15
2677ASUS X551CAIntel® Pentium1.804.032015.6"Intel® HD2.15
2678ASUS X551CAIntel® Pentium1.804.050015.6"Intel® HD2.1
2679ASUS X551CAIntel® Pentium1.804.075015.6"Intel® HD2.15
2680ASUS X551CAIntel® Pentium1.806.050015.6"Intel® HD2.15
2681ASUS X551CAIntel® Pentium1.806.064015.6"Intel® HD2.15
2682ASUS X551CAIntel® Pentium1.806.075015.6"Intel® HD2.15
2683ASUS X551CAIntel® Pentium1.806.0100015.6"Intel® HD2.15
2684ASUS X551CAIntel® Pentium1.808.050015.6"Intel® HD2.15
2685ASUS X551CAIntel® Pentium1.808.075015.6"Intel® HD2.15
2686ASUS X551CAIntel® Pentium1.808.0100015.6"Intel® HD2.15
2975ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 745M2.7
2976ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 745M2.7
2977ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 745M2.7
2978ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 745M2.7
2979ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 745M2.7
2980ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 745M2.7
2981ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 745M2.7
2982ASUS N550JIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 745M2.7
2983ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.44.050015.6"GeForce® 750M2.7
2984ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.44.064015.6"GeForce® 750M2.7
2985ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.44.075015.6"GeForce® 750M2.7
2986ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.46.050015.6"GeForce® 750M2.7
2987ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.46.064015.6"GeForce® 750M2.7
2988ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.46.075015.6"GeForce® 750M2.7
2989ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.46.0100015.6"GeForce® 750M2.7
2990ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.48.050015.6"GeForce® 750M2.7
2991ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.48.064015.6"GeForce® 750M2.7
2992ASUS N56VVIntel® Core™ i72.4~3.48.075015.6"GeForce® 750M2.7
2993ASUS N56JNIntel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 840M2.7
3016ASUS X452Intel® Core™ i31.804.032014.1"ATI 8530M2.4
3017ASUS X452Intel® Core™ i31.804.050014.1"ATI 8530M2.4
3018ASUS X452Intel® Core™ i31.804.064014.1"ATI 8530M2.4
3019ASUS X452Intel® Core™ i31.804.075014.1"ATI 8530M2.4
3020ASUS X452Intel® Core™ i31.806.050014.1"ATI 8530M2.4
3021ASUS X452Intel® Core™ i31.806.064014.1"ATI 8530M2.4
3022ASUS X452Intel® Core™ i31.806.075014.1"ATI 8530M2.4
3023ASUS X452Intel® Core™ i31.806.0100014.1"ATI 8530M2.4
3024ASUS X452Intel® Core™ i31.808.050014.1"ATI 8530M2.4
3025ASUS X452Intel® Core™ i31.808.064014.1"ATI 8530M2.4
3026ASUS X452Intel® Core™ i31.808.075014.1"ATI 8530M2.4
3027ASUS X452Intel® Core™ i31.808.0100014.1"ATI 8530M2.4
3028ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.14.050015.6"GeForce® 720M2.7
3029ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.14.064015.6"GeForce® 720M2.7
3030ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.14.075015.6"GeForce® 720M2.7
3031ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.16.050015.6"GeForce® 720M2.7
3032ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.16.064015.6"GeForce® 720M2.7
3033ASUS F550Intel® Core™ i7`2.0~3.16.075015.6"GeForce® 720M2.7
3034ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 720M2.7
3035ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.18.050015.6"GeForce® 720M2.7
3036ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.18.064015.6"GeForce® 720M2.7
3037ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.18.075015.6"GeForce® 720M2.7
3038ASUS F550Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 720M2.7
3205ASUS K56 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3206ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 740M2.7
3207ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"GeForce® 740M2.7
3208ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.7
3209ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® 740M2.7
3210ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"GeForce® 740M2.7
3211ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"GeForce® 740M2.7
3212ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3213ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"GeForce® 740M2.7
3214ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6"GeForce® 740M2.7
3215ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3216ASUS K551LB i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3217ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.7
3218ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.7
3219ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.7
3220ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.7
3221ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.7
3222ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.7
3223ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3224ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.7
3225ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.7
3226ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.7
3227ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.7
3228ASUS K551LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3229ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.0"GeForce® 740M2.4
3230ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064014.0"GeForce® 740M2.4
3231ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075014.0"GeForce® 740M2.4
3232ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050014.0"GeForce® 740M2.4
3233ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064014.0"GeForce® 740M2.4
3234ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075014.0"GeForce® 740M2.4
3235ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100014.0"GeForce® 740M2.4
3236ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050014.0"GeForce® 740M2.4
3237ASUS K451LN i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100014.0"GeForce® 840M2.4
3238ASUS K451LB i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100014.0"GeForce® 740M2.4
3239ASUS K451LN i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050014.0"GeForce® 840M2.4
3240ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064014.0"GeForce® 740M2.4
3241ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075014.0"GeForce® 740M2.4
3242ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064014.0"GeForce® 740M2.4
3243ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075014.0"GeForce® 740M2.4
3244ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050014.0"GeForce® 740M2.4
3245ASUS K451LN i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100014.0"GeForce® 840M2.4
3246ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050014.0"GeForce® 740M2.4
3247ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064014.0"GeForce® 740M2.4
3248ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075014.0"GeForce® 740M2.4
3249ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100014.0"GeForce® 740M2.4
3270ASUS R503UAMD E2-18001.702.032015.6"AMD 7340M2.7
3271ASUS R503UAMD E2-18001.702.050015.6"AMD 7340M2.7
3272ASUS R503UAMD E2-18001.704.032015.6"AMD 7340M2.7
3273ASUS R503UAMD E2-18001.704.050015.6"AMD 7340M2.7
3274ASUS R503UAMD E2-18001.704.064015.6"AMD 7340M2.7
3275ASUS R503UAMD E2-18001.704.075015.6"AMD 7340M2.7
3276ASUS R503UAMD E2-18001.706.050015.6"AMD 7340M2.7
3277ASUS R503UAMD E2-18001.706.064015.6"AMD 7340M2.7
3278ASUS R503UAMD E2-18001.706.075015.6"AMD 7340M2.7
3279ASUS R503UAMD E2-18001.708.050015.6"AMD 7340M2.7
3280ASUS R503UAMD E2-18001.708.064015.6"AMD 7340M2.7
3281ASUS R503UAMD E2-18001.708.075015.6"AMD 7340M2.7
3282ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.14.050015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3283ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.14.064015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3284ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.16.075015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3285ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.16.050015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3286ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.16.064015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3287ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.16.075015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3288ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.16.0100015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3289ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.18.050015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3290ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.18.064015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3291ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3292ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.18.0100015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3293ASUS G53SX i7Intel® Core™ i72.2~3.116.0150015.6"GeForce® GTX 560M2.7
3588ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.702.050014.1"GeForce® 720M2.1
3589ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.704.050014.1"GeForce® 720M2.1
3590Laptop ASUS X450LC i3
3591ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.704.075014.1"GeForce® 720M2.1
3592ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.706.050014.1"GeForce® 720M2.1
3593ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.706.064014.1"GeForce® 720M2.1
3594ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.706.075014.1"GeForce® 720M2.1
3595ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.706.0100014.1"GeForce® 720M2.1
3596ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.708.050014.1"GeForce® 720M2.1
3597ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.708.064014.1"GeForce® 720M2.1
3598ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.708.075014.1"GeForce® 720M2.1
3599ASUS X450LC i3Intel® Core™ i31.708.0100014.1"GeForce® 720M2.1
3600ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.702.050015.6GeForce® 720M2.3
3601ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.704.050015.6GeForce® 720M2.3
3602ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.704.064015.6GeForce® 720M2.3
3603ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.704.075015.6GeForce® 720M2.3
3604ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6GeForce® 720M2.3
3605ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.708.050015.6GeForce® 720M2.3
3606ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.708.064015.6GeForce® 720M2.3
3607ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.708.075015.6GeForce® 720M2.3
3608ASUS X550LC i3Intel® Core™ i31.708.0100015.6GeForce® 720M2.3
3609ASUS X450LD i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050014.1"GeForce® 820M2.3
3610ASUS X450LD i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064014.1"GeForce® 820M2.3
3611ASUS X450LC i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050014.1"GeForce® 720M2.3
3612ASUS X450LC i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064014.1"GeForce® 720M2.3
3613ASUS X450LC i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075014.1"GeForce® 720M2.3
3614ASUS X450LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050014.1"GeForce® 720M2.3
3615ASUS X450LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064014.1"GeForce® 720M2.3
3616ASUS X450LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075014.1"GeForce® 720M2.3
3617ASUS X450LD i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100014.1"GeForce® 820M2.3
3618ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.1"GeForce® 720M2.3
3619ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064014.1"GeForce® 720M2.3
3620ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050014.1"GeForce® 720M2.3
3621ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064014.1"GeForce® 720M2.3
3622ASUS X450LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100014.1"GeForce® 820M2.3
3623ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050014.1"GeForce® 720M2.3
3624ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064014.1"GeForce® 720M2.3
3625ASUS X450LC i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075014.1"GeForce® 720M2.3
3626ASUS X450LD i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100014.1"GeForce® 820M2.3
3627ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6GeForce® 720M2.3
3628ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6GeForce® 720M2.3
3629ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6GeForce® 720M2.3
3630ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6GeForce® 720M2.3
3631ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6GeForce® 720M2.3
3632ASUS X550LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6GeForce® 820M2.3
3633ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6GeForce® 720M2.3
3634ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6GeForce® 720M2.3
3635ASUS X550LC i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6GeForce® 720M2.3
3636ASUS X550CC i5Intel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6GeForce® 720M2.3
3637ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6GeForce® 720M2.3
3638ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064015.6GeForce® 720M2.3
3639ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6GeForce® 720M2.3
3640ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064015.6GeForce® 720M2.3
3641ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6GeForce® 720M2.3
3642ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6GeForce® 720M2.3
3643ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064015.6GeForce® 720M2.3
3644ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6GeForce® 720M2.3
3645ASUS X550LC i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6GeForce® 720M2.3
3825ASUS F502Intel® 2117U1.802.032015.6Intel® HD2.4
3826ASUS F502Intel® 2117U1.802.050015.6Intel® HD2.4
3827ASUS F502Intel® 2117U1.804.032015.6Intel® HD2.4
3828ASUS F502Intel® 2117U1.804.050015.6Intel® HD2.4
3829ASUS F502Intel® 2117U1.804.064015.6Intel® HD2.4
3830ASUS F502Intel® 2117U1.804.075015.6Intel® HD2.4
3831ASUS F502Intel® 2117U1.806.050015.6Intel® HD2.4
3832ASUS F502Intel® 2117U1.806.064015.6Intel® HD2.4
3833ASUS F502Intel® 2117U1.806.075015.6Intel® HD2.4
3834ASUS F502Intel® 2117U1.806.0100015.6Intel® HD2.4
3835ASUS F502Intel® 2117U1.808.050015.6Intel® HD2.4
3836ASUS F502Intel® 2117U1.808.064015.6Intel® HD2.4
3837ASUS F502Intel® 2117U1.808.075015.6Intel® HD2.4
3838ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.404.050015.6Intel® HD2.4
3839ASUS F502 i3Intel® 2117U1.404.064015.6Intel® HD2.4
3840ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.404.075015.6Intel® HD2.4
3841ASUS F502 i3Intel® Core™ i51.404.075015.6Intel® HD2.4
3842ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.406.064015.6Intel® HD2.4
3843ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.406.075015.6Intel® HD2.4
3844ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.406.0100015.6Intel® HD2.4
3845ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.408.050015.6Intel® HD2.4
3846ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.408.064015.6Intel® HD2.4
3847ASUS F502 i3Intel® Core™ i31.408.075015.6Intel® HD2.4
4196ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"GeForce® 720M2.3
4197ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.74.064014.0"GeForce® 720M2.3
4198ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.74.075014.1"GeForce® 720M2.3
4199ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.050014.1"GeForce® 720M2.3
4200ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.064014.1"GeForce® 720M2.3
4201ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.075014.1"GeForce® 720M2.3
4202ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.0100014.1"GeForce® 720M2.3
4203ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.78.050014.1"GeForce® 720M2.3
4204ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.78.064014.1"GeForce® 720M2.3
4205ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.78.075014.1"GeForce® 720M2.3
4206ASUS A450 i5Intel® Core™ i51.8~2.78.0100014.1"GeForce® 720M2.3
4207ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.44.050014.1"GeForce® 745M2.3
4208ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.44.064014.1"GeForce® 745M2.3
4209ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.44.075015.6GeForce® 745M2.3
4210ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.46.050014.1"GeForce® 745M2.3
4211ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.46.064014.1"GeForce® 745M2.3
4212ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.46.075014.1"GeForce® 745M2.3
4213ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.46.0100014.1"GeForce® 745M2.3
4214ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.48.050014.1"GeForce® 745M2.3
4215ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.48.064014.1"GeForce® 745M2.3
4216ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.48.075014.1"GeForce® 745M2.3
4217ASUS A450 i7Intel® Core™ i72.40~3.48.0100014.1"GeForce® 745M2.3
4218ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.804.032014.1"GeForce® 720M2.3
4219ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.804.050014.1"GeForce® 720M2.3
4220ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.804.064014.1"GeForce® 720M2.3
4221ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.804.075014.1"GeForce® 720M2.3
4222ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.806.050014.1"GeForce® 720M2.3
4223ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.806.064014.1"GeForce® 720M2.3
4224ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.806.075014.1"GeForce® 720M2.3
4225ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.806.0100014.1"GeForce® 720M2.3
4226ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.808.050014.1"GeForce® 720M2.3
4227ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.808.064014.1"GeForce® 720M2.3
4228ASUS A450 i3Intel® Core™ i31.808.075014.1"GeForce® 720M2.3
4252ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.44.050015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4268ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.44.064015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4270ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.44.075015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4271ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.46.050015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4273ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.46.064015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4276ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.46.075015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4280ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.46.0100015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4346ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.48.050015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4351ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.48.064015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4352ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.48.075015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
4353ASUS N550JVIntel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 750M2.7صفحه نمایش لمسی
5549ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.44.050015.6"GeForce® GTX 850M2.7لمسی
5554ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.44.064015.6"GeForce® GTX 850M2.7لمسی
5555ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.44.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5557ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.46.050015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5559ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.46.064015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5561ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.46.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5563ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.46.0100015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5566ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.48.050015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5567ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.48.064015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5569ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.48.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5571ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 850M2.7
5575ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.44.050015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5577ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.44.064015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5578ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.44.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5579ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.46.050015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5580ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.46.064015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5598ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.46.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5599ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.46.0100015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5600ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.48.050015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5601ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.48.064015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5602ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.48.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5603ASUS N550JK i5Intel® Core™ i52.8~3.48.0100015.6"GeForce® GTX 850M2.7
5959ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050014.1"GeForce® GT720M2.4
5960ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064014.1"GeForce® GT720M2.4
5961ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075014.1"GeForce® GT720M2.4
5962ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050014.1"GeForce® GT720M2.4
5963ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064014.1"GeForce® GT720M2.4
5964ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075014.1"GeForce® GT720M2.4
5965ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100014.1"GeForce® GT720M2.4
5966ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050014.1"GeForce® GT720M2.4
5967ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064014.1"GeForce® GT720M2.4
5968ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075014.1"GeForce® GT720M2.4
5969ASUS X450CL i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100014.1"GeForce® GT720M2.4
5970ASUS X200MIntel® Celeron2.16~2.582.050011.0"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
6041ASUS G750JXIntel® Core™ i72.4~3.424256SSD+1TB17.3"GeForce® 770M4.8
6042ASUS G750JXIntel® Core™ i72.4~3.424256SSD+75017.3"GeForce® GTX 770M4.83D Glasses
6043ASUS G750JXIntel® Core™ i72.4~3.424256SSD+50017.3"GeForce® GTX 770M4.83D Glasses
6051ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.5~3.516.0100015.6"GeForce® 850M2.7
6053ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.416.075015.6"GeForce® GTX 850M2.7Subwoofer
6055ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.4~3.412.0100015.6"GeForce® 850M2.7
6056ASUS N550JK i7Intel® Core™ i72.5~3.58.0150015.6"GeForce® 850M2.7
6102ASUS VivoBook S551Intel® Core™ i71.8~3.012.024SSD+100015.6"GeForce® 840M2.5
6103ASUS VivoBook S551Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.4
6104ASUS VivoBook S551Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.4
6105ASUS VivoBook S500Intel® Core™ i71.9~3.04.024SSD+50015.6"Intel® HD2.3
6106ASUS VivoBook S500Intel® Core™ i71.9~3.04.024SSD+75015.6"Intel® HD2.3
6107ASUS VivoBook S500Intel® Core™ i71.9~3.04.024SSD+100015.6"Intel® HD2.3
6127ASUS F550 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® GT720M2.7
6128ASUS F550 i5Intel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"GeForce® GT720M2.7
6129ASUS F550 i5Intel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6"GeForce® GT720M2.7
6202ASUS Q550Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 745M2.7
6203ASUS Q550Intel® Core™ i71.8~3.016.0100015.6"GeForce® 745M2.7
6204ASUS VivoBook V500CAIntel® Core™ i72.5~3.18.050015.6"Intel® HD2.1
6205ASUS VivoBook V500CAIntel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"Intel® HD2.1
6206ASUS VivoBook V500CA i3Intel® Core™ i31.404.050015.6"Intel® HD2.1
6207ASUS VivoBook V500CA i3Intel® Core™ i31.408.050015.6"Intel® HD2.1
6208ASUS VivoBook V500CA i3Intel® Core™ i31.406.050015.6"Intel® HD2.1
6209ASUS VivoBook V500CAIntel® Core™ i72.0~3.16.050015.6"Intel® HD2.1
6210ASUS VivoBook V500CA i5Intel® Core™ i51.8~2.74.0500Intel® HD2.1
6211ASUS VivoBook V500CA i5Intel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"Intel® HD2.1
6212ASUS VivoBook V500CA i5Intel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"Intel® HD2.1
6213ASUS X551CAIntel® Celeron2.132.050015.6"Intel® HD2.2
6214ASUS X551CAIntel® Celeron2.134.050015.6"Intel® HD2.2
6721ASUS K550LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"GeForce® 820M2.5
6722ASUS K550LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 820M2.5
6723ASUS K551LDIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.5
6724ASUS K551LNIntel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 840M2.5
6725ASUS X452Intel® Core™ i33.12.050014.1"ATI 8530M2.2
6726ASUS X452Intel® Core™ i33.14.050014.1"ATI 8530M2.2
6727ASUS X551CAIntel® Celeron1.52.050015.6"Intel® HD2.2
6818ASUS K551LN i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 840M2.3
6819ASUS K551LN i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 840M2.3
6820ASUS K551LN i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.3
6821ASUS K551LN i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
7011ASUS X550L i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.3
7012ASUS X550L i3Intel® Core™ i31.704.075015.6"GeForce® 820M2.3
7013ASUS X550L i3Intel® Core™ i31.704.0100015.6"GeForce® 820M2.3
7119ASUS X452LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.1"GeForce® 820M2.2
7120ASUS X452LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075014.1"GeForce® 820M2.2
7121ASUS X452LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050014.1"GeForce® 820M2.2
7122ASUS X452CP i3Intel® Core™ i31.804.050014.1"ATI 8530M2.2
7123ASUS X452CP i3Intel® Core™ i31.804.075014.1"ATI 8530M2.2
7124ASUS X452CP i3Intel® Core™ i31.806.050014.1"ATI 8530M2.2
7125ASUS X452CP i5Intel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"ATI 8530M2.2
7126ASUS X452CP i5Intel® Core™ i51.8~2.76.050014.1"ATI 8530M2.2
7127ASUS X452CP i5Intel® Core™ i51.8~2.76.0100014.1"ATI 8530M2.2
7128ASUS VivoBook F550LD i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 820M2.5
7129ASUS VivoBook F550LD i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 820M2.5
7130ASUS VivoBook F550LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 820M2.5
7131ASUS VivoBook F550LD i5Intel® Core™ i52.8~3.48.0100015.6"GeForce® 820M2.5
7139ASUS VivoBook F550LD i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6"GeForce® 820M2.5
7158ASUS VivoBook S551LBIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 740M2.5
7159ASUS VivoBook S551LBIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.5
7198ASUS UX32LN i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100013.0"GeForce® 840M1.5
7349ASUS VivoBook S551Intel® Core™ i71.8~3.08.024SSD+100015.6"GeForce® 840M2.5
7350ASUS X452 AMDAMD E1-21001.02.050014.1"ATI 8670M2.2
7351ASUS X452 AMDAMD E1-21001.04.050014.1"ATI 8670M2.2
7352ASUS K550 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7353ASUS K550 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7354ASUS X550L i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.3
7355ASUS X550L i3Intel® Core™ i31.704.064015.6"Intel® HD2.3
7356ASUS X550L i3Intel® Core™ i31.704.075015.6"Intel® HD2.3
7574ASUS N56JRIntel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 760M2.7
7735ASUS X550LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.0100015.6"GeForce® 820M2.3
7736ASUS X550LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 820M2.3
7737ASUS X450LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.0100014.1"GeForce® 820M2.2
7738ASUS X450LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.1"GeForce® 820M2.2
7739ASUS X450LD i7Intel® Core™ i71.8~3.04.0100014.1"GeForce® 820M2.2
7740ASUS B551 LG i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7741ASUS B551 LG i5Intel® Core™ i51.6~2.64.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7742ASUS B551 LG i7Intel® Core™ i71.7~3.36.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7743ASUS B551 LG i7Intel® Core™ i71.7~3.38.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7744ASUS B551 LG i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.5
7745ASUS TAICHI 31Intel® Core™ i71.9~3.04.0128SSD13.3"Intel® HD1.6
7746ASUS TAICHI 31Intel® Core™ i71.9~3.04.0256SSD13.3"Intel® HD1.6
7747ASUS TAICHI 21Intel® Core™ i71.9~3.04.0128SSD11.6"Intel® HD1.4
7748ASUS TAICHI 21Intel® Core™ i71.9~3.04.0256SSD11.6"Intel® HD1.4
7750ASUS Zenbook NX500Intel® Core™ i72.3~3.38.0512SSD15.6"GeForce® GTX 850M2.2
7751ASUS Zenbook NX500Intel® Core™ i72.3~3.316.0512SSD15.6"GeForce® GTX 850M2.2
7752ASUS Zenbook NX500Intel® Core™ i72.3~3.38.0256SSD15.6"GeForce® GTX 850M2.2
7753ASUS Zenbook NX500Intel® Core™ i72.3~3.38.0128SSD15.6"GeForce® GTX 850M2.2
7755ASUS UX32LN i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100013.0"GeForce® 840M1.5
7993ASUS X451MAIntel® Celeron1.86~2.02.050014.1"Intel® HD2.1
7994ASUS X451MAIntel® Celeron1.86~2.04.050014.1"Intel® HD2.1
8268ASUS G56JKIntel® Core™ i72.5~3.58.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8269ASUS G56JKIntel® Core™ i72.5~3.512.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8276ASUS X552LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 820M2.5
8277ASUS X552LD i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 820M2.5
8278ASUS X552LD i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 820M2.5
8279ASUS X552LD i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 820M2.5
8300ASUS X553MAIntel® Core™ Cel2.1~2.42.050015.6"Intel® HD2.2
8301ASUS X553MAIntel® Celeron2.1~2.44.050015.6"Intel® HD2.2
8302ASUS X553MAIntel® Celeron2.1~2.44.075015.6"Intel® HD2.2
8313ASUS X453MAIntel® Core™ Cel2.1~2.42.050014.1"Intel® HD2.2
8314ASUS X453MAIntel® Core™ Cel2.1~2.44.050014.1"Intel® HD2.2
8315ASUS X453MAIntel® Core™ Cel2.1~2.44.075014.1"Intel® HD2.2
8316ASUS X200MAIntel® Celeron1.86~2.134.050011.0"Intel® HD1.2
8317ASUS X200 TouchIntel® Pentium1.804.050011.6"Intel® HD1.2
8325ASUS X551MAIntel® Celeron1.86~2.132.050015.6"Intel® HD2.1
8326ASUS X551MAIntel® Celeron1.86~2.04.050015.6"Intel® HD2.1
8327ASUS X551MAIntel® Celeron1.86~2.04.075015.6"Intel® HD2.1
8379ASUS UX32LN NewIntel® Core™ i72.0~3.108.0100013.0"GeForce® 840M1.4
8451ASUS N56JKIntel® Core™ i72.4~3.46.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8454ASUS N56JKIntel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8456ASUS N56JKIntel® Core™ i72.5~3.58.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8468ASUS X452CPIntel® Pentium1.802.050014.0"ATI 8530M2.1
8469ASUS X452CPIntel® Pentium1.804.050014.0"ATI 8530M2.1
8471ASUS X452CPIntel® Pentium1.804.075014.0"ATI 8530M2.1
8609ASUS N56JKIntel® Core™ i72.4~3.412.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8610ASUS N56JKIntel® Core™ i72.5~3.58.0100015.6"GeForce® 850M2.7
8611ASUS K451LN i7Intel® Core™ i72.0~3.106.0100014.1"GeForce® 740M2.2
8612ASUS K451LN i7Intel® Core™ i72.0~3.108.0100014.0"GeForce® 840M2.2
8620ASUS Book Flip TP500LNIntel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 840M2.2
8621ASUS Book Flip TP500LNIntel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 840M2.2
8622ASUS Book Flip TP500LNIntel® Core™ i31.904.075015.6"GeForce® 840M2.2
8623ASUS Book Flip TP500LNIntel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.2
8624ASUS Book Flip TP500LNIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.2
8625ASUS Book Flip TP500LNIntel® Core™ i31.906.050015.6"GeForce® 840M2.2
8626ASUS X555LD i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8627ASUS X555LD i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8628ASUS X555LD i7Intel® Core™ i72.0~3.104.050015.6"GeForce® 820M2.3
8629ASUS X555LD i7Intel® Core™ i72.0~3.108.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8630ASUS X555LD i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.3
8671ASUS X455LDIntel® Core™ i51.7.~2.74.0100014.0"GeForce® 820M2.2
8672ASUS X455LDIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100014.0"GeForce® 820M2.2
8673ASUS X455LDIntel® Core™ i51.7.~2.74.075014.1"GeForce® 820M2.2
8679ASUS K555 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 720M2.5
8680ASUS K555 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"GeForce® 720M2.5
8681ASUS K555 i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 720M2.5
8684ASUS G56JKIntel® Core™ i72.5~3.512.0100015.6"GeForce® 860M2.7
8685ASUS X55 i3Intel® Core™ i32.404.050015.6"Intel® HD2.5
8686ASUS X55 i3Intel® Core™ i32.404.0100015.6"Intel® HD2.5
8687ASUS X55 i3Intel® Core™ i32.404.075016Intel® HD2.5
8688ASUS F200MAIntel® Celeron1.86~2.132.050011.6"Intel® HD1.3
8689ASUS F200MAIntel® Celeron1.86~2.134.050011.6"Intel® HD1.3
8705ASUS K555 i7Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 720M2.5
8706ASUS K555 i7Intel® Core™ i72.0~3.108.0100015.6"GeForce® 720M2.5
8779ASUS X455LD i7Intel® Core™ i72.0~3.106.0100014.0"GeForce® 820M2.3
8780ASUS X455LD i7Intel® Core™ i72.0~3.108.0100014.0"GeForce® 820M2.3
8781ASUS X552 AMDAMD E1-21001.02.050015.6"ATI 8670M2.2
8782ASUS X552 AMDAMD E1-21001.04.050015.6"ATI 8670M2.2
8792ASUS K450 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.1"GeForce® 820M2.3
8793ASUS K450 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100014.1"GeForce® 820M2.3
8794ASUS K450 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100014.1"GeForce® 820M2.3
8853ASUS ROG G750JZIntel® Core™ i72.4~3.424.01000+12817.3"GeForce® 880M4.8
8854ASUS ROG G750JZIntel® Core™ i72.4~3.432.01000+12817.3"GeForce® 880M4.8
8855ASUS G551JMIntel® Core™ i72.5~3.516.01000+2415.6"GeForce® 860M2.7
8856ASUS S551Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8857ASUS S551Intel® Core™ i71.8~3.016.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8858ASUS K550Intel® Core™ i51.6~2.64.0100015.6"GeForce® 820M2.5
8859ASUS K550Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 820M2.5
8860ASUS X102AMD A4-12001.02.050010.1"AMD 8180G1.1
8861ASUS X102AMD A4-12001.04.050010.1"AMD 8180G1.1
8915ASUS ROG G750JZIntel® Core™ i72.4~3.416.0200017.3"GeForce® 880M4.8
8916ASUS TP550LD i7Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 840M2.6
8917ASUS TP550LD i3Intel® Core™ i31.904.0100015.6"GeForce® 840M2.6
8927ASUS A550 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"GeForce® 720M2.5
8928ASUS A550 i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 720M2.5
8934ASUS X550LD i3Intel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 820M2.3
8935ASUS X550LD i3Intel® Core™ i31.904.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8936ASUS X450LD i3Intel® Core™ i31.904.050014.1"GeForce® 820M2.1
8937ASUS X550LDV i5Intel® Core™ i51.7~2.74.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8938ASUS X550LDV i5Intel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8939ASUS X550LDV i5Intel® Core™ i51.7~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.3
8946ASUS X552MJIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"GeForce® 920M2.4
8947ASUS X552MDIntel® Pentium2.16~2.662.050015.6"GeForce® 710M2.45
8948ASUS ZENBOOK UX303LNIntel® Core™ i72.0~3.18.0100013.3"GeForce® 840M1.5
8994ASUS N56JN DS71Intel® Core™ i72.4~3.412.0100015.6"GeForce® 840M2.6
8995ASUS N56JN DS71Intel® Core™ i72.4~3.412.0100015.6"GeForce® 840M2.6
8996ASUS N56JN DS71Intel® Core™ i72.4~3.48.075015.6"GeForce® 840M2.6
9005ASUS G551JMIntel® Core™ i72.5~3.516.0100015.6"GeForce® 860M2.7
9035ASUS K555LD i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
9036ASUS K555LD i5Intel® Core™ i51.7.~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.3
9037ASUS K555LD i7Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 820M2.3
9038ASUS K555LD i7Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 820M2.3
9549ASUS A555LDIntel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
9550ASUS A555LDIntel® Core™ i51.7~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.3
9561ASUS X552CLIntel® Core™ i31.804.050015.6"Intel@ HD2.4
9562ASUS X552CLIntel® Core™ i31.804.075015.6"Intel@ HD2.4
9671ASUS X553MA NewIntel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.2
9672ASUS X553MA NewIntel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel® HD2.2
9674ASUS X553MA NewIntel® Celeron2.16~2.584.0100015.6"Intel® HD2.2
9675ASUS X453MA NewIntel® Celeron2.16~2.582.050014.1"Intel® HD2.1
9676ASUS X453MA NewIntel® Celeron2.16~2.584.050014.1"Intel® HD2.1
9677ASUS X453MA NewIntel® Celeron2.16~2.584.075014.1"Intel® HD2.1
9678ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100014.1"GeForce® 740M2.5
9679ASUS K451LB i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100014.1"GeForce® 740M2.5
9785ASUS X555LPIntel® Core™ i31.904.0100015.6"ATI M2302.3
9786ASUS X555LPIntel® Core™ i31.904.050015.6"ATI M2302.3
9788ASUS X554 i3Intel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 820M2.2
9789ASUS X554 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.2
9790ASUS X554 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"GeForce® 820M2.2
10011ASUS G56JKIntel® Core™ i72.5~3.512.0100015.6"GeForce® 850M2.7
10012ASUS ROG G751JYIntel® Core™ i72.4~3.616.01000+1617.0"GeForce® 980M4.8
10043ASUS N551JQIntel® Core™ i72.5~3.512.01000+2415.6"GeForce® 845M2.6
10296ASUS X555LD i7Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 820M2.3
10322ASUS X554LD i3Intel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 820M2.3
10323ASUS X554LD i3Intel® Core™ i31.904.0100015.6"GeForce® 820M2.3
10347ASUS K555 i7Intel® Core™ i72.0~3.112.0200015.6"GeForce® 820M2.3
10393ASUS N551JKIntel® Core™ i72.5~3.58.01000+2415.6"GeForce® 850M2.7
10403ASUS K550JKIntel® Core™ i72.5~3.58.0100015.6"GeForce® 850M2.5
10405ASUS X200MAIntel® Pentium1.702.050011.0"Intel® HD1.2
10411ASUS K555LN i7Intel® Core™ i72.4~3.012.0200015.6"GeForce® 840M2.3
10412ASUS K555LN i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.3
10448ASUS K555LN NEW i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
10450ASUS K555LN i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
10453ASUS K555LN NEW i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
10485ASUS ZENBOOK U38NAMD A8-4551.604.050013.0"ATI 76201.5
10496ASUS X555LP i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"ATI M2302.3
10497ASUS X555LP i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"ATI M2302.3
10550ASUS ZENBOOK UX305FIntel® Core™5Y102.08.0256SSD13.3"Intel® HD1.2
10577ASUS N550JKIntel® Core™ i72.5~3.58.0200015.6"GeForce® 850M2.7
10593ASUS K455LDIntel® Core™ i72.4~3.06.0100014.0"GeForce® 820M2.1
10596ASUS X552MDIntel® Pentium2.16~2.668.0100015.6"GeForce® 820M2.4
10597ASUS X552MDIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"GeForce® 820M2.4
10598ASUS G551JMIntel® Core™ i72.5~3.58.075015.6"GeForce® 860M2.7
10633ASUS X555LP i5Intel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"ATI M2302.3
10634ASUS X555LP i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"ATI M2302.3
10872ASUS K555LN i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
10939ASUS N551ZUAMD FX 7600P2.7~3.68.0100015.6"ATI M280x2.7
10941ASUS K550ZEAMD 7600P2.7~3.68.0100015.6"ATI M2652.7
10942ASUS X550ZEAMD 7400P2.5~3.48.0100015.6"ATI M2302.3
10943ASUS K550ZEAMD A10-76002.56.0100015.6"ATI M2302.5
10944ASUS K550ZEAMD A8-4.0100015.6"ATI M2302.5
10945ASUS F102AMD A4-12001.04.050010.1"ATI 81801.1
11074ASUS ROG G751JY - BIntel® Core™ i72.5~3.716.02000+817.0"GeForce® 980M4.8
11084Asus Zenbook UX301LAIntel® Core™ i72.4~3.08.0512SSD13.0"Intel® HD1.4
11094ASUS N501JWIntel® Core™ i72.6~3.612.01000+12815.6"GeForce® 960M2.2
11103ASUS K550JXIntel® Core™ i72.6~3.68.0100015.6"GeForce® 950M2.4
11159ASUS G501JWIntel® Core™ i72.6~3.616.01000+12815.6"GeForce® 960M2.1
11177ASUS N551JXIntel® Core™ i72.6~3.68.01500+2415.6"GeForce® 950M2.7
11226ASUS UX303LBIntel® Core™ i72.40~3.08.0100013.3"GeForce® 940M1.5
11229ASUS X554LJIntel® Core™ i52.2~2.74.0500GB15.6"GeForce® 920M2.4
11259ASUS G551JWIntel® Core™ i72.6~3.616.01000+12815.6"GeForce® 960M2.7
11283ASUS EeeBook X205TAIntel® Atom™1.33~1.832.032GB SSD11.0"Intel® HD0.9
11305ASUS G550JXIntel® Core™ i72.6~3.616.0200015.6"GeForce® 950M2.6
11314ASUS G550JXIntel® Core™ i72.6~3.68.0100015.6"GeForce® 950M2.6
11385ASUS ZENBook UX38NAMD A81.74.050013.3"ATI 8510M1.5
11407Asus Zenbook UX301LIntel® Core™ i72.4~3.48.0256SSD13.0"Intel® HD1.4
11464ASUS V502LXIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 950M2.0
11465ASUS VX502LXIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 950M2.0
11521ASUS K555LB i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11522ASUS K555LB i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11523ASUS K555LB i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11526ASUS X554LD i5Intel® Core™ i52.20~2.704.050015.6"GeForce® 820M2.4
11527ASUS X554LD i5Intel® Core™ i52.20~2.704.0100015.6"GeForce® 820M2.4
11541ASUS N551JXIntel® Core™ i72.6~3.68.0200015.6"GeForce® 950M2.7
11580ASUS X452EAMD E1-21001.02.050014.0"ATI 86702.1
11581ASUS X452EAMD E1-21001.04.050014.0"ATI 86702.1
11582ASUS X555LIIntel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"ATI M3202.3
11583ASUS X555LIIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"ATI M3202.3
11606ASUS K555LJ i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 920M2.3
11607ASUS K555LJ i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11608ASUS K555LJ i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11611ASUS X555LJ i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 920M2.3
11612ASUS X555LJ i5Intel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11622ASUS N551JWIntel® Core™ i72.0~3.216.02000+2415.6"GeForce® 960M2.7
11623ASUS N551JWIntel® Core™ i72.6~3.612.01000+12815.6"GeForce® 960M2.7
11717ASUS X554LJIntel® Core™ i32.04.050015.6"GeForce® 920M2.4
11718ASUS X554LJIntel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11719ASUS X554LJIntel® Core™ i52.20~2.706.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11786ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJIntel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11787ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJIntel® Core™ i32.06.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11810ASUS N550JXIntel® Core™ i72.6~3.612.0200015.6"GeForce® 950M2.6
11848ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11849ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJIntel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11850ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11851ASUS A555LD NEWIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
11852ASUS A555LD NEWIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.4
11856ASUS K555LB i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0200015.6"GeForce® 940M2.3
11857ASUS K555LB i7Intel® Core™ i72.4~3.012.0200015.6"GeForce® 940M2.3
11868ASUS X751LJIntel® Core™ i72.4~3.08.0100017.0"GeForce® 920M2.8
11894ASUS X554LJIntel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 920M2.4
11895ASUS K555LN i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11896ASUS K555LF i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 930M2.3
11897ASUS K555LF i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 930M2.3
11898ASUS K555LF i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 930M2.3
11908ASUS X554LJIntel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11909ASUS X555LI i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"ATI M3202.3
11910ASUS X555LI i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"ATI M3202.3
11911ASUS X555LI i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"ATI M3202.3
11912ASUS X555LI i3Intel® Core™ i31.704.0100015.6"ATI M3202.3
11920ASUS Zenbook UX305LAIntel® Core™ i72.4~3.08.025613.3"Intel® HD1.2
11921ASUS Zenbook UX305LAIntel® Core™ i72.4~3.08.051213.3"Intel® HD1.2
11959ASUS K555LF i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 930M2.3
11968ASUS X555LJ i3Intel® Core™ i32.104.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11969ASUS X555LJ i3Intel® Core™ i32.104.050015.6"GeForce® 920M2.3
11970ASUS X555LJ i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11971ASUS X555LJ i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 920M2.3
11981ASUS X555LI i5Intel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"ATI M3202.3
11982ASUS X555LI i3Intel® Core™ i32.104.050015.6"ATI M3202.3
11983ASUS X555LI i3Intel® Core™ i32.104.0100015.6"ATI M3202.3
12002ASUS X554LJ i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12003ASUS X554LJ i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12005ASUS K555LF i3Intel® Core™ i32.104.050015.6"GeForce® 930M2.3
12006ASUS K555LF i3Intel® Core™ i32.104.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12042ASUS X552MJIntel® Pentium2.16~2.662.050015.6"GeForce® 820M2.3
12043ASUS X552MJIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"GeForce® 920M2.3
12044ASUS X552MJIntel® Pentium2.16~2.664.075015.6"GeForce® 820M2.3
12045ASUS X552MJIntel® Celeron1.83~2.254.050015.6"GeForce® 820M2.3
12046ASUS X552MJIntel® Celeron1.83~2.254.075015.6"GeForce® 820M2.3
12084ASUS N751JXintel® Core™ i72.60~3.608.0200017.0"GeForce® 950M3.4
12085ASUS N751JXintel® Core™ i72.60~3.6016.0200017.0"GeForce® 950M3.4
12094ASUS X555LF i3intel® Core™ i32.104.050015.6"GeForce® 930M2.3
12095ASUS X555LF i3intel® Core™ i32.104.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12096ASUS X555LF i3intel® Core™ i32.106.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12097ASUS X555LF i5intel® Core™ i52.20~2.706.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12098ASUS X555LF i5intel® Core™ i52.20~2.708.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12099ASUS X555LF i7intel® Core™ i72.40~3.06.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12100ASUS X555LF i7intel® Core™ i72.40~3.08.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12194ASUS K556UB i7intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"GeForce® 940M2.3
12195ASUS K556UB i7intel® Core™ i72.50~3.112.0100015.6"GeForce® 940M2.3
12196ASUS K556UB i7Intel® Core™ i72.5~3.14.0100015.6"GeForce® 940M2.3
12400ASUS K556UB i5intel® Core™ i52.30~2.806.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12401ASUS K556UB i5intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12402ASUS K556UF i5intel® Core™ i52.30~2.806.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12403ASUS K556UF i5intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12404ASUS K556UF i7intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12405ASUS K556UF i7intel® Core™ i72.50~3.16.0100015.6"GeForce® 930M2.3
12501ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJintel® Core™ i52.20~2.704.050015.6"GeForce® 920M2.4
12502ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJintel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 920M2.4
12503ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJintel® Core™ i72.40~3.06.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12504ASUS ROG G751JM i7intel® Core™ i72.50~3.58.0100017.0"GeForce® 860M4.3
12505ASUS ROG G751JM i7intel® Core™ i72.50~3.516.01000+25617.0"GeForce® 860M4.3
12512ASUS E502MAintel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel@ HD1.8
12513ASUS E502MAintel® Celeron2.16~2.584.0100015.6"Intel@ HD1.8
12514ASUS E402MAintel® Celeron2.16~2.582.050014.0"Intel@ HD1.7
12515ASUS E402MAintel® Celeron2.16~2.584.050014.0"Intel@ HD1.7
12516ASUS E402MAintel® Celeron2.16~2.584.0100014.0"Intel@ HD1.7
12518ASUS G501JWIntel® Core™ i72.6~3.616.0512SSD15.6"GeForce® 960M2.1
12519ASUS G501JWIntel® Core™ i72.6~3.616.01000SSD15.6"GeForce® 960M2.1
12598ASUS N552VW i7intel® Core™ i72.60~3.5012.02000+12815.6"GeForce® 960M2.5
12599ASUS N552VW i7intel® Core™ i72.60~3.5016.02000+12815.6"GeForce® 960M2.5
12600ASUS N552VW i7intel® Core™ i72.60~3.5012.02000+25615.6"GeForce® 960M2.5
12601ASUS N552VW i5intel® Core™ i52.30~3.2012.02000+12815.6"GeForce® 960M2.5
12602ASUS N552VW i5intel® Core™ i52.30~3.2012.02000+25615.6"GeForce® 960M2.5
12603ASUS N552VW i5intel® Core™ i52.30~3.2012.02000+25615.6"GeForce® 960M2.5
12717ASUS K550JX i5Intel® Core™ i52.5~3.16.01.0TB15.6"GeForce® 950M2.4
12718ASUS K550JX i5Intel® Core™ i52.5~3.18.01.0TB15.6"GeForce® 950M2.4
12719ASUS K550JX i5Intel® Core™ i52.5~3.112.01.0TB15.6"GeForce® 950M2.4
12721ASUS N551VW i5Intel® Core™ i52.3~3.26.01.0TB+12815.6"GeForce® 960M2.7
12722ASUS N551VW i5Intel® Core™ i52.3~3.28.01.0TB+12815.6"GeForce® 960M2.7
12723ASUS N551VW i7Intel® Core™ i72.6~3.56.01.0TB+12815.6"GeForce® 960M2.7
12724ASUS N551VW i7Intel® Core™ i72.6~3.58.01.0TB+12815.6"GeForce® 960M2.7
12731ASUS G551VW i7Intel® Core™ i72.6~3.58.0100015.6"GeForce® 960M2.7
12732ASUS G551VW i7Intel® Core™ i72.6~3.516.01.0TB15.6"GeForce® 960M2.7
12733ASUS G551VW i7Intel® Core™ i72.6~3.516.02.0TB15.6"GeForce® 960M2.7
12734ASUS G551VW i5Intel® Core™ i52.3~3.28.0100015.6"GeForce® 960M2.7
12735ASUS G551VW i5Intel® Core™ i52.3~3.216.0100015.6"GeForce® 960M2.7
12736ASUS G551VW i5Intel® Core™ i52.3~3.216.02.0TB15.6"GeForce® 960M2.7
12741ASUS X550ZEAMD A102.50~3.404.050015.6"ATI M2302.3
12829ASUS UX303UBintel® Core™ i72.50~3.18.01.0TB13.0"GeForce® 940M1.5
12830ASUS UX303UBintel® Core™ i72.50~3.18.01.0TB13.0"GeForce® 940M1.5
12831ASUS UX303UBintel® Core™ i72.50~3.18.051213.0"GeForce® 940M1.5
12879ASUS X540LJintel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 920M1.9
12880ASUS X540LJintel® Core™ i31.704.0100015.6"GeForce® 920M1.9
12901ASUS X540SAintel® Celeron1.16~2.162.050015.6"Intel@ HD1.9
12902ASUS X540SAintel® Celeron1.16~2.164.050015.6"Intel@ HD1.9
12910ASUS K555UJintel® Core™ i52.30~2.804.050015.6"GeForce® 920M2.3
12911ASUS K555UJintel® Core™ i52.30~2.804.0100015.6"GeForce® 920M2.3
12988ASUS N550JXintel® Core™ i72.60~3.6012.01000+815.6"GeForce® 950M2.6
13011ASUS ZenBook Pro UX501JWIntel® Core™ i72.6~3.612.01000+12815.6"GeForce® 960M2.3
13012ASUS ZenBook Pro UX501JWIntel® Core™ i72.6~3.612.01000+25615.6"GeForce® 960M2.3
13052ASUS G551JWintel® Core™ i72.60~3.6012.01.0TB15.6"GeForce® 960M2.7
13053ASUS G551JWintel® Core™ i72.60~3.608.01.0TB15.6"GeForce® 960M2.7
13055ASUS N552VXIntel® Core™ i72.6~3.58.01000+12815.6"GeForce® 950M2.6
13056ASUS N552VXIntel® Core™ i72.6~3.516.01000+12815.6"GeForce® 950M2.6
13057ASUS N552VXIntel® Core™ i52.3~3.28.01000+12815.6"GeForce® 950M2.6
13058ASUS N552VXIntel® Core™ i52.3~3.212.01000+12815.6"GeForce® 950M2.6
18040ASUS N551JXintel® Core™ i72.60~3.6012.0100015.6"GeForce® 950M2.7
18041ASUS N551JXintel® Core™ i72.60~3.608.0100015.6"GeForce® 950M2.7
18091ASUS V502UXintel® Core™ i72.50~3.18.01000+1615.6"GeForce® 950M1.99
18092ASUS V502UXintel® Core™ i72.50~3.16.01000+1615.6"GeForce® 950M1.99
18093ASUS V502UXintel® Core™ i52.30~2.806.01000+1615.6"GeForce® 950M1.99
18094ASUS V502UXintel® Core™ i52.30~2.808.01000+1615.6"GeForce® 950M1.99

لیست قیمت خرید فروش لپ تاپ ایسوس از واردکننده های اصلی ASUS Laptop و پائین ترین قیمت از فروشگاه آنلاین اینترنتی قیمت آنلاین Price Online و بهترین نمایندگی های فروش لپ تاپ ایسوس در بازار ASUS Laptop ایران با بهترین شرایط و امکانات ارسال کالا و مهلت تست کالا و ارسال کالاهای اصل

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS

وب سایت و فروشگاه اینترنتی قیمت آنلاین Price Online امکان انتخاب و خرید و فروش آنلاین را با بهترین قیمت برای شما فراهم می آورد. قیمت آنلاین Price Online شما کمک میکند تا محصولات مورد نظر خود را به شکل صحیح انتخاب نموده و یک خرید به روز مطمئن آنلاین را تجربه نمائید. این فروشگاه اینترنتی در کمک به مشتریان و خریداران خود جهت یک انتخاب و خرید مناسب با بهترین قیمت پیشگام بوده است.
All rights reserved. © PRICE ONLINE 2011-2016 Design & Programming by KIMIA